Адвокатска колегия Хасково

Протоколи

  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, при порведената Национална конференция на ВАС на 17,18 и 19 йни 2016г. ни бяха предоставени материали относно "Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелнот практикуващите адвокати. " За желаещите де се запознаят с тях и да получат екземпляри, материалите са на разположение в офиса на АК Хасково.

Протокол №9 / 17.10.2017 г.

Виж повече

Протокол №8 / 13.09.2017 г.

Виж повече

протокол №7 / 12.07.2017 г.

Виж повече

протокол №6 / 07.06.2017 г.

Виж повече

Протокол №5 / 16.05.2017 г.

Виж повече

Протокол №4 / 12.04.2017 г.

Виж повече

Протокол №3 / 15.03.2017 г.

Виж повече

Протокол №2 / 14.02.2017 г.

Виж повече

Протокол №1 / 17.01.2017 г.

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com