Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелното практикуващите адвокати
  • Решение №1873 на Висш адвокатски съвет
  • Подкрепа за предложените промени в Закона за адвокатурата
  • ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ !!!
  • Промяна на Наредбата за заплащане на възнагражденията по Правната помощ
  • Всички новини

Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелното практикуващите адвокати

Уважаеми колеги, при порведената Национална конференция на ВАС на 17,18 и 19 йни 2016г. ни бяха предоставени материали относно

"Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелнот практикуващите адвокати. "

За желаещите де се запознаят с тях и да получат екземпляри, материалите са на разположение в офиса на АК Хасково.


Автор:
Публикувана: 21.06.2016 / 11:11

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com