Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • Конкурс за реферати на студенти, следващи право
  • ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАдС
  • ВАЖНО! Служебни бележки от НБПП - 2017г.
  • Декларация във връзка с Решение от 12.01.2018г. на ВАС -София за увеличение размера на месечната вноска
  • СТИКЕРИ 2018
  • Всички новини

Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелното практикуващите адвокати

Уважаеми колеги, при порведената Национална конференция на ВАС на 17,18 и 19 йни 2016г. ни бяха предоставени материали относно

"Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелнот практикуващите адвокати. "

За желаещите де се запознаят с тях и да получат екземпляри, материалите са на разположение в офиса на АК Хасково.


Автор:
Публикувана: 21.06.2016 / 11:11

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com