Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • СТИКЕРИ 2019
  • Общо отчетно-изборно събрание на Адвокатска колегия Хасково
  • Конкурс за реферати на студенти, следващи право
  • ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАдС
  • ВАЖНО! Служебни бележки от НБПП - 2017г.
  • Всички новини

ВАЖНО! Служебни бележки от НБПП - 2017г.

Уведомяваме ви, че служебните бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ за 2017г. са в офиса на Адвокатска колегия Хасково.


Автор:
Публикувана: 23.01.2018 / 10:10

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com