Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Румен Ангелов Георгиев
Телефон: 038500403
GSM: 0878632203
адв.Румен Ангелов Георгиев
Хасково, бул. "Освобождение" 10, ет. 3
e-mail: ru_georgiev@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037387020
GSM: 0898566993
адв.Галина Славова Георгиева
Харманли, ул. "Янко Сакъзов" 3, ет. 2
e-mail: slavova_galina@abv.bg

Виж повече

адв.Гергана Димова Георгиева
Телефон: 038664971
GSM: 0888609175
адв.Гергана Димова Георгиева
Хасково, ул. "Васил Друмев" №16 , офис. №7
e-mail: ggeorgieva@novelconsult.net

Виж повече

Телефон: 037963005
GSM: 0888746859
адв.Гергана Русева Георгиева
Свиленград, ул. "Димитър Благоев" 4Б
e-mail: gerganageorgieva1974@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887713449
адв.Ина Вескова Георгиева
Хасково, ул. Преслав 28, ет. 1, оф.7
e-mail: inu6a_v@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887874350
адв.Кета Ставрева Георгиева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 3, офис 9
e-mail: ketistavreva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0898414284
GSM: 0876414844
адв.Марина Динкова Георгиева
Хасково, ул. Хан Кубрат №8, Ет.2, офис 8
e-mail: marina.bg@abv.bg

Виж повече

GSM: (0888) 960692
адв.Христо Георчев Георчев
Свиленград, ул. "Георги Скрижовски" №1
e-mail: hristo.georchev@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com