Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0885989878
адв.Иван Лазаров Томов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: tomov_lazar@hotmail.com

Виж повече

GSM: 0885203041
адв.Ганка Димитрова Тонева
Симеоновград, ул. "Софроний Врачански" 1
e-mail: ganka_toneva@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885236295
адв.Уляна Жечева Тончева
Хасково, гр. София, жк. Люлин, бл.031, ет.3, вх.Б, ап.31
e-mail: utoncheva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037971336
GSM: 0888787680
адв.Димитринка Янчева Топалова
Свиленград, бул. "България" 57
e-mail: dimitrina_topalova@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885855574
адв.Александра Миткова Тоскова
Хасково, ул. "България" №53
e-mail: a.toskova@abv.bg

Виж повече

адв.Васил Иванов Точков
GSM: 0888976351
адв.Васил Иванов Точков
Любимец, ул. "Църковна" 1
e-mail: tochkov.v@abv.bg

Виж повече

GSM: 0886742808
адв.Николай Тодоров Трендафилов
Хасково, ул." Найчо Цанов" №8
e-mail: trendafilov_n@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888949388
адв.Розалин Петков Трендафилов
Димитровград, ул. "Цар Борис I" №8, вх.А
e-mail: rtrendafilov1@abv.vg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com