Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

адв.Милен Тенев Тенев
Телефон: 038663377
GSM: 0898765011
адв.Милен Тенев Тенев
Хасково, ул. "Преслав" №31,ет.2, оф.7
e-mail: mt64@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038663377
GSM: 0884988665
адв.Анита Миленова Тенева
Хасково, ул. " Преслав" №31, ет.2, оф.7
e-mail: anita_mt@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898947798
адв.Теньо Димитров Тенчев
Пловдив, ул. " 4-ти Януари" №34 А, ет.3, офис 10
e-mail: adv_tenchev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0876797978
адв.Доротея Тодорова Тенчева
Хасково, ул. " Момчил Войвода" №2
e-mail: adv.tencheva@gmail.com

Виж повече

Телефон: 038626110
GSM: 0876209474
адв.Стойчо Недялков Тилев
Хасково, ул. "Преслав" №24, Ет.3, офис 9
e-mail: stilev.sn@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037971277
GSM: 0888516987
адв.Добри Паунов Тодев
Свиленград, ул. "Македония" 1 А
e-mail: dobri.todev@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887644084
адв.Веселин Митев Тодоров
Димитровград, ул. "Георги Сава Раковски" 13, ст. 52
e-mail: law_todoroff@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0878688338
адв.Павлин Тошков Тодоров
Хасково, бул. "България" 3, ет. 2
e-mail: toshkov55@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com