Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Поради постъпили запитвания от вписани адвокати в други адвокатски колегии, Адвокатски съвет - Хасково уведомява, че прехвърлянето в АК Хасково е без заплащане на такса.

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0888405551
адв.Ангел Иванов Петров
Хасково, ул. "Христо Ботев" №1, офис 101А
e-mail: petrow_angel@abv.bg

Виж повече

GSM: 0878562367
адв.Теодора Мирославова Петрова
Димитровград, ул." Христо Смирненски" , бл.6, вх.А, ап.10
e-mail: teodora_p@abv.bg

Виж повече

GSM: 0888656324
адв.Христина Димова Петрова
Павел баня, ул. "Бенковски" № 1
e-mail: titapetrova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038664955
адв.Иванка Вичева Пехливанова
Хасково, ул. "Пирин" 9

Виж повече

Телефон: 038627243
GSM: 0888342384
адв.Лиляна Тянкова Пилева
Хасково, ул. "Лонгоза" 2
e-mail: lili_pileva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038510125
адв.Красимира Димитрова Пожарлиева-Алесси
Хасково, ул. "Стефан Караджа" 12 - 14, ет. 2, офис 2
e-mail: pozharlieva.lex@gmail.com

Виж повече

GSM: 0898565075
адв.Станимир Костадинов Политов
Хасково, ул. "Враня" №8, Ап.2
e-mail: stanimir.politov@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889895606
адв.Антон Александров Попов
Хасково, ул." Враня" № 2
e-mail: popov_ant@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com