Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0888541178
адв.Татяна Стоянова Пальова - Господинова
Хасково, бул. "България" 150, ет. 5, офис 501
e-mail: palyova@abv.bg

Виж повече

GSM: (0878) 204 022
адв.Васил Любомиров Панайотов
Хасково, бул. "Г.С.Раковски" №3, ап.18
e-mail: vpanajotov_vl@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889711744
адв.Георги Панайотов Панайотов
Димитровград, ул. "Георги Сава Раковски", бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 4
e-mail: adv.panayotov@gmail.com

Виж повече

GSM: (0888)509362
адв.Петър Валентинов Папазов
Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" №5А
e-mail: petar_papazov@abv.bg

Виж повече

GSM: (0886) 299066
адв.Недялко Христов Паталов
Хасково, ул. "Хаджи Иванчо Минчев" №12, етаж приземен и гр.Свиленград, ул."Г.Бенковски" №15
e-mail: patalov77@gmail.com

Виж повече

GSM: 0888900909
адв.Румен Георгиев Паунов
Любимец, ул. "Христо Ботев" №24
e-mail: advfin@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038664910
GSM: 0877892617
адв.Иван Петков Педев
Хасково, ул. "Отец Паисий" 14, ет. 2 и ул."Белмекен" №3, ет.2
e-mail: pedev_1956@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038622696
GSM: 0888247993
адв.Митко Стоянов Пеев
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, кантора 3

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com