Адвокатска колегия Хасково

Адвокатски съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

До Съвета на Адвокатска колегия - Хасково СТАНОВИЩЕ от адвокатите от Адвокатска колегия - Хасково, с адвокатски кантори в град Хасково, присъствали на среща, проведена на 13.03.2018 година, 16.00 часа Уважаема Госпожо Председател, Уважаеми членове на Съвета на Адвокатска колегия - Хасково, След проведеното обсъждане на Решения №481 от 12.01.2018г. и Решение №627 от 17.02.2018г. на...

адв. Веска Георгиева Запрянова
адв. Веска Георгиева
Запрянова
председател

Виж повече

адв. Кирил Христозов Керанов
адв. Кирил Христозов
Керанов
зам.председател

Виж повече

адв. Зоя Петрова
Зарчева
секретар

Виж повече

адв. Гергана Димова
Георгиева
основен член

Виж повече

адв. Добри Григоров
Рангелов
основен член

Виж повече

адв. Маргарита Гинева
Раева
основен член

Виж повече

адв. Милена Миткова Петкова
адв. Милена Миткова
Петкова
основен член

Виж повече

адв. Венелин Карев
Челебиев
резервен член

Виж повече

адв. Десислава Николаева
Костова
резервен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com