Адвокатска колегия Хасково

Дисциплинарен съд

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

До Съвета на Адвокатска колегия - Хасково СТАНОВИЩЕ от адвокатите от Адвокатска колегия - Хасково, с адвокатски кантори в град Хасково, присъствали на среща, проведена на 13.03.2018 година, 16.00 часа Уважаема Госпожо Председател, Уважаеми членове на Съвета на Адвокатска колегия - Хасково, След проведеното обсъждане на Решения №481 от 12.01.2018г. и Решение №627 от 17.02.2018г. на...

Таня Петрова Ванкова
адв. Таня Петрова
Ванкова
председател

Виж повече

адв. Боряна Радкова
Делчева
основен член

Виж повече

Васил Христов Лазов
адв. Васил Христов
Лазов
основен член

Виж повече

Владимир Георгиев Димитров
адв. Владимир Георгиев
Димитров
основен член

Виж повече

Галина Димитрова Чингарова
адв. Галина Димитрова
Чингарова
основен член

Виж повече

адв. Димитър Георгиев
Аврамов
основен член

Виж повече

адв. Лидия Нешева
Стоянова
основен член

Виж повече

адв. Любомир Гочев
Лозков
основен член

Виж повече

адв. Смиляна Николова
Нитова-Кръстева
основен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com