Адвокатска колегия Хасково

Контролен съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

До Съвета на Адвокатска колегия - Хасково СТАНОВИЩЕ от адвокатите от Адвокатска колегия - Хасково, с адвокатски кантори в град Хасково, присъствали на среща, проведена на 13.03.2018 година, 16.00 часа Уважаема Госпожо Председател, Уважаеми членове на Съвета на Адвокатска колегия - Хасково, След проведеното обсъждане на Решения №481 от 12.01.2018г. и Решение №627 от 17.02.2018г. на...

адв. Татяна Стоянова
Пальова-Господинова
председател

Виж повече

Атанас Христов Сепетлиев
адв. Атанас Христов
Сепетлиев
основен член

Виж повече

адв. Лиляна Димитрова
Сарова
основен член

Виж повече

адв. Надежда Борисова
Колева-Стойчева
основен член

Виж повече

адв. Спас Константинов
Спасов
основен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com