Адвокатска колегия Хасково

Контролен съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

Уважаеми колеги, при порведената Национална конференция на ВАС на 17,18 и 19 йни 2016г. ни бяха предоставени материали относно "Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелнот практикуващите адвокати. " За желаещите де се запознаят с тях и да получат екземпляри, материалите са на разположение в офиса на АК Хасково.

адв. Татяна Стоянова
Пальова-Господинова
председател

Виж повече

Атанас Христов Сепетлиев
адв. Атанас Христов
Сепетлиев
основен член

Виж повече

адв. Лиляна Димитрова
Сарова
основен член

Виж повече

адв. Надежда Борисова
Колева-Стойчева
основен член

Виж повече

адв. Спас Константинов
Спасов
основен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com