Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021

Бюджет 2015 - Приет с Решение №2 т.2 от Протокол №2/21.01.2015г.

Отчетен доклад за 2014г. - приет с Решение №1 т.1 от Протокол №2/21.01.2015г.

ГФО 2014 - АК Хасково

ГФО 2014 - ОК при АК Хасково

Отчет за изпълнението на Бюджет 2014 - Приет с Решение №1 т.1 от Протокол №2/21.01.2015г.

Протокол за редовното годишно-изборно събрание - 31.01.2015г.

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com